Τελευταία Νέα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Χ.Β.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Χ.Β.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μετά από έναν περίπου χρόνο από τη διεξαγωγή της προηγούμενης Γ.Σ. του συλλόγου, σας προσκαλούμε εκ νέου στην ετήσια Γ.Σ. για το έτος 2019.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός 2019 – Προϋπολογισμός 2020.
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Προγραμματισμός δράσης του Π.Σ.Χ.Β.Ε. για το έτος 2020.
  5. Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν στη ΣΣΕ
  6. Διάφορα

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΕΧ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η τελική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης θα είναι η Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της ΕΕΧ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το καταστατικό του Συλλόγου μας προβλέπει αυξημένο ποσοστό παρουσίας στις δύο πρώτες ημερομηνίες διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, η υπογράμμιση δηλώνει την ημέρα που τελικά θα γίνει η Συνέλευση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος

ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

 

Έγγραφο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ ΤΟΥ ΠΣΧΒΕ ΓΙΑ ΤΟ 2019