Τελευταία Νέα:

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης Χημικών σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις

PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.Χ.Β.Ε.

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης Χημικών σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία των απευθείας διαπραγματεύσεών μας με το Σ.Ε.Β. αλλά και την πορεία της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης στο πλαίσιο της προσφυγής μας στον Οργανισμό Μεσολάβησης – Διαιτησίας.

Ο Π.Σ.Χ.Β.Ε. παρέμεινε όλα τα χρόνια της υποχρέωσης των μνημονίων αλλά και μετά σταθερά προσανατολισμένος στην υπογραφή μιας αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης χωρίς να υποχωρεί στις απορρυθμιστικές διαθέσεις του Σ.Ε.Β.. Έτσι, τον Ιούλιο του 2022, αφού ο Σ.Ε.Β. δεν είχε παρουσιάσει καμία διάθεση να καταθέσει πρόταση, ο Π.Σ.Χ.Β.Ε. κατέθεσε λελογισμένη πρόταση αρχικού μικτού μισθού 1.439 €, κλιμάκια αναπροσαρμοζόμενα ανά 2ετία (εως 35 έτη εργασίας) και τηρώντας όλα τα επιδόματα που περιείχε η σύμβαση καλύπτοντας το επάγγελμα του χημικού όπως ακριβώς επιτάΣ.Σ.Ε.ι το πνεύμα της ομοιοεπαγγελματικής σύμβασης που υπογράφει ο Π.Σ.Χ.Β.Ε.. Η πρότασή μας αυτή λάμβανε υπόψη και την αυξανόμενη τάση του πληθωρισμού αλλά βεβαίως και το χαμένο χρονικό διάστημα (τότε 10 ετών) που οι συλλογικές συμβάσεις ήταν σε αναστολή. (θυμίζεται πως η τελευταία Σ.Σ.Ε. τον 11ο/2010 προέβλεπε αρχικό μικτό μισθό 1.308 €). Ο Σ.Ε.Β. ζήτησε χρόνο για να μελετήσει την πρόταση αλλά σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2023 με τον Σ.Ε.Β., ουδεμία απάντηση συγκεκριμένη είχαμε, και παρά τις κοινά συμφωνημένες ενέργειες να διερευνηθεί η κατανομή των χημικών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (πόσοι απασχολούνται σε φαρμακοβιομηχανία, πόσοι σε τροφίμων, πόσοι σε πετρέλαια κ.ο.κ) κάτι που ο Π.Σ.Χ.Β.Ε. με τη συνδρομή της Ε.Ε.Χ. έπραξε άμεσα, ο Σ.Ε.Β. συνέχιζε να απαντά πως αδυνατεί να συλλέξει οικονομικά στοιχεία και πως ανέμενε για χρόνια τα μισθολογικά στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ». Η στάση αυτή του Σ.Ε.Β. κρινόμενη από τη μεριά μας ως εμπαιγμός και καθυστέρηση μας οδήγησε στο να απευθυνθούμε επίσημα στον Μεσολαβητή του Ο.Μ.Ε.Δ. και η διαπραγμάτευση πια να συνεχίζεται ενώπιον του Μεσολαβητή.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συλλέξουν μισθολογικά στοιχεία από τα μέλη τους ώστε να εκκινήσει μια εκ νέου διαπραγμάτευση και πράγματι ο Π.Σ.Χ.Β.Ε. απευθύνοντας μέσω της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ανωνυμοποιημένο ερωτηματολόγιο στους χημικούς ιδιωτικούς υπαλλήλους όπου τους καλούσε να ενημερώσει για τα μισθολογικά τους στοιχεία, τα χρόνια υπηρεσίας αλλά και τον κλάδο στον οποίο απασχολείται. Η επεξεργασία των στοιχείων κατατέθηκε σε συνάντηση με τον Σ.Ε.Β. και αναμέναμε αντιστοίχως τα δικά τους στοιχεία. Η απουσία ανταπόκρισης από τον Σ.Ε.Β. μας ανάγκασε να απευθύνουμε εκ νέου στον Μεσολαβητή για να αρθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον Σ.Ε.Β.

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 ο Μεσολαβητής μας διαβίβασε και στις δύο πλευρές στοιχεία αποδοχών των χημικών από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου για την υποβοήθηση επεξεργασίας τεκμηριωμένων προτάσεων κατά την απευθείας διαπραγμάτευση με τον Σ.Ε.Β.. Τα στοιχεία αυτά έτυχαν επεξεργασίας από την πλευρά μας και επιβεβαίωναν, κατ’ ουσίαν, την πρόταση κλιμάκωσης των αποδοχών, την οποία έχουμε υποβάλει ήδη από τον Ιούλιο έτους 2022. Επιπλέον, τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» σε μεγάλο βαθμό συνέκλιναν με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε κατόπιν άντλησης πληροφοριών από μεγάλο δείγμα απασχολούμενων χημικών, στους οποίους είχαμε απευθύνει ερωτηματολόγια με τη συνδρομή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Από την πλευρά του ο Σ.Ε.Β., δύο χρόνια μετά την επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης, κατά την τελευταία συνάντησή μας στις 25 Απριλίου 2024, υπέβαλε πρόταση κατώτατων αποδοχών η οποία στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο σε δείγμα …τριάντα επτά (37) πολύ μικρών επιχειρήσεων, με αριθμό 1 έως 49 απασχολούμενους. Καμία μνεία δεν έγινε από τον Σ.Ε.Β. στα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» για την θεμελίωση της πρότασης, παρότι επί σειρά μηνών (από το φθινόπωρο του 2023) ισχυριζόταν ότι επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία. Πρότεινε λοιπόν ο Σ.Ε.Β. μικτό εισαγωγικό μισθό ….913,00 έως 920,00 ευρώ (δηλαδή αποδοχές περίπου 10% πάνω από το νόμιμο μισθό ανειδίκευτου χωρίς προϋπηρεσία) και, εφόσον η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από εμάς, δέχτηκε να συζητήσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει στην χορήγηση, σε ορισμένους χημικούς, επιδόματος 10% ως «ειδικό-τεχνικό». Περαιτέρω, ο Σ.Ε.Β. δεν δέχτηκε να συζητήσει την χορήγηση οποιουδήποτε άλλου επιδόματος (ούτε καν του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, θεωρώντας ότι το επάγγελμά μας δεν ασκείται υπό ανθυγιεινές συνθήκες) και ισχυρίστηκε ότι οι συγκεκριμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι «εξαιρετικά ευάλωτες και δεν αντέχουν να καταβάλλουν ανώτερες αποδοχές».

Η ανωτέρω οικονομική πρόταση του Σ.Ε.Β. υπολείπεται ακόμη και της Σ.Σ.Ε. που είχαμε υπογράψει με τον Σ.Ε.Β. το έτος 2004 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τον Π.Σ.Χ.Β.Ε., δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στα μισθολογικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει από τα μέλη μας, ούτε στα οικονομικά δεδομένα των κύριων κλάδων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται τα μέλη μας. Από την άλλη πλευρά, το δείγμα επί του οποίου στηρίχθηκε η πρόταση του Σ.Ε.Β. – πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι επαληθεύσιμο – είναι εξαιρετικά μικρό (δεδομένου ότι, κατά τα λεγόμενα του Σ.Ε.Β., το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε πάνω από 100 μικρές επιχειρήσεις) και όχι χαρακτηριστικό της ασκήσεως του επαγγέλματός μας, αφού (α) δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη μεγαλύτερες επιχειρήσεις και (β) δεν τεκμηριώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η επικαλούμενη οικονομικώς ασθενής θέση των επιχειρήσεων σε συνάρτηση προς τον προτεινόμενο μισθό.

Συνάδελφοι

Ο Π.Σ.Χ.Β.Ε. με αίτημά του θέλει να επαναφέρει τη διαπραγμάτευση ενώπιον του Μεσολαβητή αλλά και να συλλέξει εκ νέου μισθολογικά στοιχεία από τους συναδέλφους μέσω νέου ανωνυμοποιημένου ερωτηματολογίου που θα απευθύνει στους χημικούς μέσω του αναμφισβήτητου μητρώου της Ένωσης Χημικών, έχοντας στα χέρια μας ένα επιπλέον όπλο που δε θα αμφισβητείται.

Στον παρακάτω σύνδεσμο και εδώ υπάρχει ερωτηματολόγιο με το οποίο σας καλούμε να συμπληρώσετε. Απευθύνετε σε όλους τους χημικούς και κυρίως σε όσους εργάζονται σε βιομηχανίες και εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις (εργαστήρια, πωλήσεις, συμβουλευτικές κ.α.) προκειμένου να συλλέξουμε μισθολογικά στοιχεία που θα αποτελέσουν νέο στοιχείο διαπραγμάτευσης απέναντι στον Σ.Ε.Β..

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό: Η υπογραφή Σ.Σ.Ε. δεν είναι αντικείμενο συζήτησης κάποιον λίγων συναδέλφων, είναι μάχη που απαιτεί μαζικότητα και συμμετοχή. Καλούμε επίσης κάθε χημικό που εργάζεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις να γίνει μέλος του Π.Σ.Χ.Β.Ε. και να δώσει την απαραίτητη δύναμη στον κλάδο μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Π.Σ.Χ.Β.Ε. στο e-mail μας: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες και για το καταστατικό του Συλλόγου είναι επίσης διαθέσιμο το web-site μας: https://psxbe.gr

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGJFSEich8VU396SPYEQ9ec2AZNlAIiT09BNrdyxMBvdQREg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Το ΔΣ του Π.Σ.Χ.Β.Ε.