Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση: Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης ημερίδων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στις επιστημονικές ημερίδες που οργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Σύλλογο. Οι συμμετοχές έχουν υπερβεί κάθε προσδοκία, γεγονός που μας ευχαριστεί και μας τιμά ιδιαίτερα.

Ο ΠΣΧΒΕ έχει δεσμευτεί ρητά για την έκδοση και αποστολή βεβαίωσης παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα που έχει εκφράσει την ανάλογη επιθυμία. Λόγω του μεγάλου πλήθος συμμετοχών, η έκδοση των βεβαιώσεων αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και πρόκειται να υπάρξει σχετική καθυστέρηση στην αποστολή τους.

Ευχαριστούμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατανόησή τους και τους διαβεβαιώνουμε για την αποστολή της βεβαίωσης παρακολούθησης το συντομότερο δυνατό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ