Τελευταία Νέα:

Εγκύκλιος Δ.Σ. για τις αρχαιρεσίες 4ης Νοεμβρίου 2018

Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών των οργάνων (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπων για το ΕΚ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων θα γίνουν την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018.

Οι   αρχαιρεσίες   θα   διεξαχθούν   σύμφωνα   με   το   Νόμο   1264/82   που   προβλέπει αυτοπρόσωπη παρουσία, και όχι με το σύστημα της αλληλογραφίας, στην κάτωθι διεύθυνση:

Οδός Κάνιγγος 27, 7ος όροφος, από 8.00 έως 20.00

Τρόπος ψηφοφορίας:

α) Οι συνάδελφοι για να ψηφίσουν πρέπει εκτός από την ταυτότητά τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να την πιστοποιεί (π.χ. διαβατήριο) να έχουν μαζί τους απαραιτήτως και το βιβλιάριο υγείας θεωρημένο για το 2018 προκειμένου να ψηφίσουν για εργατικά κέντρα.

Αν για οποιαδήποτε αιτία δεν το έχουν θεωρήσει μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να φέρουν το βιβλιάριο ενσήμων ή βεβαίωση του εργοδότη ότι εργάζεται ή τέλος υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν που εργάζονται.

β) Οι Χημικοί Μηχανικοί μέλη του Π.Σ.Χ.Β.Ε που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και έχουν βιβλιάρια υγείας ΚΥΤ θεωρημένο για το 2018 για να ψηφίσουν πρέπει να το έχουν μαζί τους. Σε περίπτωση που δεν το έχουν μαζί τους θα συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν που εργάζονται.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν στις εκλογές.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να γίνει εκκαθάριση των συνδρομών της τελευταίας τριετίας, μόνο για αυτές τις εκλογές, με το ποσό των 20 ΕΥΡΩ συνολικά.

Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για έναν ισχυρό ΠΣΧΒΕ στη νέα διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων που ξεκινά