Τελευταία Νέα:

Δελτίο Τύπου: Ευχαριστίες

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δράση του ΠΣΧΒΕ σχετικά με το σεμινάριο «Λειτουργία και Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων κατά το πρότυπο ISO 15189:2012» που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Απριλίου 2019, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ.

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μελών μας και άλλων επιστημόνων μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις προς όφελος της συνεχούς κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ομότιμο καθηγητή κ. Μιχάλη Κουππάρη και την κα Ειρήνη Λεϊμονή, εισηγητές του σεμιναρίου, για τη συνεχή επιστημονική τους καθοδήγηση, το υψηλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης και την εν γένει άψογη συνεργασία μας.

Πάνω από όλα όμως οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στο Ινστιτούτο Παστέρ για την ευγενική παραχώρηση του ιδιαίτερα λειτουργικού αμφιθεάτρου και την κα Αγγελική Λυμπεροπούλου της οποίας η συμβολή στην οργάνωση και διευκόλυνση ήταν κάτι παραπάνω από καθοριστική.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων θα συνεχίσει τις εκπαιδευτικές δράσεις του προς όφελος της κατάρτισης των μελών του.

Το Δ.Σ του Π.Σ.Χ.Β&Ε

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Χ.Β.Ε. – 22 Απριλίου 2019